Budo nieuws - JBN district Zuid-Nederland zoekt penningmeester

 

Beste sportvriend/sportvriendin,

Na ruim 12 jaar heeft onze penningmeester Wil Bruinsma besloten om zijn portefeuille ter beschikking te stellen.
Daarom zijn wij, het bestuur van JBN district Zuid-Nederland, op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger/vrijwilligster die ons wil ondersteunen in alle financiŽle zaken.

Dit houdt in dat hij/zij, als lid van het districtsbestuur, de jaarlijkse begroting opstelt en het op basis van deze begroting door het bondsbestuur toegekende budget beheert en bewaakt.
Hieruit vloeien o.a. werkzaamheden voort als het innen van inschrijfgelden, het doen van betalingen, het verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Evenementenkas en het voeren
van een boekhouding (gebruik wordt gemaakt van het centrale boekhoudsysteem Exact van JBN).
Naast deze administratieve werkzaamheden neemt hij/zij ook deel aan verschillende overlegvormen waaronder het landelijk overleg van districtspenningmeesters.

Als je interesse hebt in deze functie, neem dan contact op Wil Bruinsma, de huidige penningmeester.
Dit kan via zijn e-mail adres bruinsma-wouters@hetnet.nl of telefonisch: 013 536 7145 of 06 12651680.
Hij kan antwoord geven op vragen als tijdsbeslag enz..

Wil Bruinsma zorgt voor een overdracht van zijn kennis en ervaring m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
Omdat wij deze overdracht zo snel mogelijk willen opstarten, verzoeken wij geÔnteresseerden zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
Wij vertrouwen er op iemand te vinden die in ons bestuur een financieel-technische bijdrage kan leveren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de judo, jiu-jitsu en aikido sport in ons district.

Met sportieve groet,
John Beer, voorzitter
JBN district Zuid-Nederland