Judo nieuws - District ledenvergadering

Hierbij nodigen wij U uit voor de DISTRICTS LEDENVERGADERING op: Zaterdag 4 april 2015 aanvang 20.00 uur.
 


Uitnodiging


Kandidaatstelling
Bondsraad

 


Kandidaatstelling
districtbestuur ZN

 


Kandidaatstelling
plaatsvervangend lid
van de Bondsraad

Mandaat
afgevaardigde